Jama Baredine - Poreč

Jama Baredine je geomorfološki spomenik prirode od 1986. godine, a 1995. godine ...

Baraćeve Špilje - Nova Kršlja - Rakovica

Baraćeve Špilje - Nova Kršlja - Rakovica ...

Špilja Samograd - Pećinski park Grabovača

ŠPILJA SAMOGRAD ove godine obilježava 12 ...

Nacionalni park Mljet

Mljet je za mnoge turiste jedan od otoka izgubljenih na pučini. To je otok do kojeg je i u stvarnosti teško doći. Ne doz ...

Nacionalni park Krka

Krka je sedmi nacionalni park u Hrvatskoj poznat po velikom broju jezera i slapova. Dobio je ime po rijeci Krki koja je ...

Nacionalni park Kornati

U središnjem dijelu hrvatskog Jadrana, na sutoku šibenskih i zadarskih otoka, sm ...

Nacionalni park Brijuni

Stvoritelj je dio Zemlje naumio oblikovati prema slici Raja. Tako je nastala Ist ...

Nacionalni park Paklenica

Nacionalni park Paklenica prostire se na primorskoj padini južnog Velebita, nepo ...

Nacionalni park Plitvička jezera

Najistaknutiji i najposjećeniji među osam nacionalnih parkova u Hrvatskoj - Plit ...

Nacionalni park Risnjak

Na prijedlog jednog od najpoznatijih hrvatskih znanstvenika, botaničara dr. Ive ...

Nacionalni park Sjeverni Velebit

Najatraktivniji lokaliteti na području Nacionalnog parka Sjeverni Velebit su: Za ...

Park prirode Biokovo

Biokovo je dio planinskog masiva Dinarida i kao takvo ima smjer pružanja SZ-JI. Građu u nižim dijelovima prema moru i na ...

Park prirode Kopački rit

Područje Parka prirode Kopački rit nalazi se na krajnjem sjeveroistočnom dijelu ...

Park prirode Lonjsko polje

Park prirode Lonjsko polje, sa svojom površinom od 50.650 ha, najveće je zaštiće ...

Park prirode Medvednica

Šume Medvednice spuštaju se gotovo do samog središta Zagreba. Osim mira i zeleni ...

Park prirode Papuk

Park prirode Papuk se smjestio u gorskim šumskim predjelima Papuka, a parkom prirode je proglašen 23. travnja 1999. 2007 ...

Park prirode Velebit

Za vedra vremena Velebit se iz zraka, s visine 8 000m, vidi cijeli. Doima se kao glomazan, malo razveden, ali naboran be ...

Park prirode Telašćica

Uvala Telašćica smještena je u središnjem dijelu istočne obale Jadranskog mora, ...

Park prirode Učka

Među glavnim se atrakcijama Učke ističu jedinstveni vapnenački reljefni oblici u predjelu Vrana i na samom vrhu Učke. Nj ...

Park prirode Žumberak - Samoborsko gorje

Zapadno od Zagreba nalazi se Park prirod ...

Park prirode Vransko jezero

Dominantna karakteristika Parka je Posebni ornitološki rezervat koji je zbog svo ...

Park prirode Lastovsko otočje

Posebitost ˝Lastovskog otočja˝ čine polja, brojne kamene crkvice, životopisni fu ...