Nacionalni park Risnjak

Informacije

Lokacija

Opis

Na prijedlog jednog od najpoznatijih hrvatskih znanstvenika, botaničara dr. Ive Horvata, 15. rujna 1953. godine Vlada Republike Hrvatske donijela je Zakon o proglašenju šume Risnjaka Nacionalnim parkom, ukupne površine 3014 ha.

Godine 1997. područje Parka prošireno je na površinu od 6350 ha te pored središnjeg dijela masiva Risnjaka obuhvaća i planinski masiv Snježnika te hidrogeomorfološki spomenik prirode – izvor rijeke Kupe zajedno s njenim gornjim tokom, čime je ostvarena želja prof. Dr. Ive Horvata za potrebom zaštite i valorizacije ovih prostora.

Obilježja:
- snažna klimatska i vegetacijska pregrada između Hrvatskog primorja i kopnenih dijelova Hrvatske
- najznačajniji primjer visinskog vegetacijskog raščlanjenja Hrvatske
- najljepše izražen fenomen vegetacije ponikvi
- prirodna veza između Alpa i balkanskih planina
- prirodno stanište sve tri velike europske zvijeri (medvjed, vuk i ris)
- 1148 vrsta i podvrsta flore