D-Marin Borik Marina - Zadar

Informacije

Lokacija

Opis

D-Marin Borik Marina smještena je na zapadnoj strani grada Zadra, u turističkom dijelu grada koji obiluje svim potrebnim sadržajima za ugodan boravak.
D-Marin Marina Borik raspolaže sa 177 vezova u moru, raspoređenih na 6 gatova /A, B, C, D, E i F/
Gatovi su plutajući pontonski širine 2,4 m i dužina od 35 do 110 m, tipa SF marine. Sistem vezivanja je bočno uz
"finger" (prstenasti mali gat). Na taj način stvoreni su mali boksovi za brodove, kako bi se olakšao pristup brodu i
povećala sigurnost veza. Naše ljubazno i iskusno osoblje stoji vam na raspolaganju 24 sata.

Maksimalna dužina broda koji možemo primiti u našu marinu je 40 m preko svega.
Imajte povjerenja u naše iskustvo i znanje te nam dozvolite da vam pri uplovljavanju odredimo mjesto vezivanja,
prilagođeno veličini i vrsti vašeg plovila, te vremenu koje ćete provesti u marini.
D-Marin Marina Borik ucrtana je u pomorsku kartu 100-22 Hrvatskog hidrografskog instituta (mala karta 12 i mala karta 13) iz koje su razvidne dubine mora.
Dubina mora na ulazu u D-Marin Borik Marinu je 6,5m, dok je na plovnim putovima u marini dubina od 2 do 6 m.

Na zahtjev vlasnika broda 5 tonska stupna konzolna dizalica ili 20 tonska dizalica podići će brod na kopno ili ga spustiti u more u najkraćem mogućem vremenu.

Ukoliko Vam u D-Marin Marini Borik ne uspijemo pronaći odgovarajući vez na kopnu za vaš brod, pokušat ćemo to
napraviti u D-Marin Dalmacija Marini / Bibinje-Sukošan.