Depot Valmala Polari - Rovinj

Informacije

Lokacija

Opis

Pružamo uslugu zimovanja vaših kamp kućica i manjih plovila (na prikolici), na sigurnom prostoru pod nadzorom 24h dnevno.

Obavljamo uslugu osnovnog vanjskog pranja kućica, u trenutku izlaska iz depoa, te vršimo kontrolu tlaka zraka u gumama na svim vozilima.

Nalazimo se cca. 800 m prije ulaska u kamp Polari.

Kontakt: +385 52 818 125
Gsm: +385 91 2050 128