Gradsko kazalište Marina Držića - Dubrovnik

Informacije

Lokacija

Opis

O prvim kazališnim predstavama u Dubrovniku znamo da su se održavale u doba renesanse negdje među dubrovačkim kućama i ulicama, a najčešće na širokom prostoru ispred Kneževa dvora. Stari arsenal Orsan bio je prvi dubrovački zatvoreni teatarski prostor od kraja 17.stoljeća do 1808.godine, a poslije pada Dubrovačke republike kad je Velika vijećnica izgubila svoju funkciju teatar je organiziran u toj dvorani. To je kazalište nosilo naziv Kneževsko kazalište i korišteno je od 1809. do 1817.godine. kad je stradalo u požaru.