Muzeji hrvatskoga Zagorja - Zabok

Informacije

Lokacija

Opis

Muzejska ustanova koja objedinjuje pet muzeja na području Krapinsko-zagorske županije sa sjedištem u Gornjoj Stubici.

Muzeji:
Dvor Veliki Tabor u Desiniću,
Galerija Antuna Augustinčića u Klanjcu,
Muzej krapinskih neandertalaca u Krapini,
Muzej seljačkih buna u Gornjoj Stubici
Muzej Staro selo Kumrovec...