Muzej hvarske baštine - Hvar

Informacije

Lokacija

Opis

Muzej hvarske baštine osnovan kao Historijski arhiv Komune hvarske 1950.godine. Od 1965. g. registriran kao Centar za zaštitu kulturne baštine otoka Hvara, nadležan za cijeli otok Hvar u smislu čuvanja, obrade i prezentacije otočke baštine. Centar je osnovao nekoliko muzejskih zbirki na otoku: Arheološku i lapidarnu zbirku Dr. Grga Novak, Galeriju suvremene umjetnosti «Arsenal» na prvom katu uz kazalište u Hvaru. Pomorsku, Etnografsku i Galeriju Plančić u Starom Gradu, Vinogradarsku zbirku i zbirku NOB-a u Pitvama, te Ribarski muzej u Vrboskoj.
Centar je danas Muzej hvarske baštine u čijem sastavu u Hvaru djeluju:
Arheološka zbirka «Dr. Grga Novak» u samostanu sv. Marka

Povijesno kazalište na prvom katu Arsenala

Galerija Arsenal na prvom katu Arsenala

Salon Lucić u ljetnikovcu Hanibala Luciaća iz 16.st.

Prirodoslovna zbirka Dr. Grgur Bučić u ljetnikovcu H. Lucića

Hidroarheološka zbirka na Fortici – gradskoj tvrđavi.

Radno vrijeme za posjetitelje:
ljeti: 10 - 13 i 20 - 23 sata
zimi: na zahtjev

Cijena ulaznice: 15 kn (uz ulaznicu se besplatno dobiva vodič-dvolistak Zbirke). Za Hvarane, djecu, đake i studente arheologije ulaz je slobodan.
Snimanje je dopušteno.