Lošinjski muzej

Informacije

Lokacija

Opis

U rujnu 2007. godine Lošinjski muzej se izdvojio iz Pučkog otvorenog učilišta Mali Lošinj i osnovao kao lokalni, gradski muzej općeg tipa, a osnivač mu je Grad Mali Lošinj. Djeluje u tri muzejske zgrade u Velom Lošinju, Malom Lošinju i Osoru, te na dva otoka, Lošinju i Cresu. Sjedište Lošinjskog muzeja je u palači Fritzy u Malom Lošinju, gdje su smještene stalne izložbe Umjetničkih zbirki Maloga Lošinja (Zbirka Piperata i Zbirka Mihičić),