Arheološki muzej u Zadru

Informacije

Lokacija

Opis

U prizemlju su izloženi arheološki ostatci iz doba od 7. do 12. st., od kojih se najveći dio veže za materijalnu i duhovnu kulturu Hrvata. Na prvom su katu izloženi brojni predmeti koji ilustriraju život u sjevernoj Dalmaciji u doba Rimljana (trenutno je u pripremi novi stalni postav). Na drugom je katu izložen prethistorijski arheološki materijal iz kamenog i metalnog doba (od oko 10 000 god. pr. Kr. do dolaska Rimljana).

Kao državni muzej pokriva područje Zadarske županije s otocima Rabom i Pagom. Unutar Muzeja djeluje više odjela: odjel za prapovijesnu, antičku, srednjovjekovnu arheologiju, odjel za novi vijek, odjel za podmorska arheološka istraživanja, odjel za pedagoško-andragošku djelatnost, konzervatorsko-restauratorski odjel, knjižnica i drugi, te Muzej ninskih starina. U Arheološkom muzeju Zadar čuva se preko 100 000 raznih arheoloških predmeta iz svih kulturnih i povijesnih razdoblja od paleolitika do kraja 11. stoljeća.

Muzejske aktivnosti obuhvaćaju vršenje sistematskih, zaštitnih i sondažnih arheoloških istraživanja, zaštitu i obradu arheološke građe i njezino prezentiranje, organizaciju povremenih izložbi i ugošćivanje povremenih izložbi. Arheološki muzej Zadar izdaje i svoje godišnje glasilo “Diadora”, od kojega je do sada izdano 25 svezaka s preko 5 000 stranica znanstvenih radova hrvatskih i inozemnih autora. Arheološki muzej Zadar posebno se ponosi proizvodnjom arheoloških kopija i reprodukcija od keramike, gipsa, stakla, kamena, metala.