Hrvatski željeznički muzej Zagreb

Informacije

Lokacija

Opis

djelatnost muzeja ostvaruje se prikupljanjem, čuvanjem, zaštitom, stručnom obradom i odgovarajućom prezentacijom željezničkih vozila, strojeva, uređaja, arhivskog gradiva i drugih povijesno obilježenih predmeta vezanih uz nastanak i razvoj željezničkog sustava u Hrvatskoj od 1860. do današnjih dana.
Muzej je 1991. osnovalo ondašnje Hrvatsko željezničko poduzeće (HŽP), koje je početkom 1992. preimenovano u Hrvatske željeznice. U današnje vrijeme Hrvatski željeznički muzej jedna je od organizacijskih jedinica u sklopu HŽ Infrastrukture d.o.o.

Od prvoga dana HŽM se nalazi na privremenoj lokaciji u južnom dijelu Tvornice željezničkih vozila Gredelj d.o.o. Prilikom osnivanja dređeno je da HŽM svoj pravi prostor nađe u radioničkom kompleksu TŽV-a Gredelj nakon što se iz proizvodnja premjesti na novu lokaciju.
Budući da još uvijek djeluje na privremenom prostoru, HŽM nema stalnoga izložbenog postava. Dio svoje građe izložio je na vanjskom prostoru tehničkog parka gdje posjetitelji mogu vidjeti 20 željezničkih vozila.
Sljedećih 15 parnih lokomotiva izloženo je na željezničkim kolodvorima diljem Hrvatske, kompozicija muzejskoga vlaka izložena je u Kulturnom centru Mate Lovraka u Velikom Grđevcu, muzejski poštanski vagon postavljen je na Zagreb Glavnom kolodvoru, a kompozicija oklopnog vlaka iz Domovinskog rata može se vidjeti na izložbenom kolosijeku splitskoga brodogradilišta.
Broj muzejskih vozila nije konačan jer se fundus vozila povećava izlaskom pojedinih serija vozila iz prometa.