Arheološki muzej Istre - Pula

Informacije

Lokacija

Opis

Arheološki muzej Istre danas je ustrojen na Arheološki odjel (koji čine Prapovijesna, Antička, Srednjovjekovna i Novovjekovna zbirka, s Numizmatičkom zbirkom i Zbirkom podvodne arheologije u osnivanju), Dokumentacijski odjel, Knjižnični odjel, Edukacijski odjel i Konzervatorsko-restauratorski odjel. Osim u matičnoj zgradi, muzej ima dislocirane zbirke u pulskom amfiteatru, o kojem i skrbi, potom u Augustovu hramu i franjevačkom samostanu te u Nezakciju.