Muzej grada Kaštela

Informacije

Lokacija

Opis

Elaboratom o razvoju muzejske djelatnosti na području Grada i profilu ove muzejske ustanove, predviđen i realiziran je stalni postav Muzeja u dvorcu Vitturi, a muzejske zbirke  trebalo bi policentrično  smjestiti u tri Kaštela: Kaštel Sućurac, Kaštel Kambelovac i Kaštel Novi. Kompletna zbirka Marina Studina ostala je do danas u fundusu Gradskoga muzeja u sklopu Odjela moderne i suvremene umjetnosti, neizložena, u depou. Povučena je iz kule Ćipiko u Kaštel Novome 2001. godine, kada je taj objekt
vraćen vlasniku.

Muzej grada Kaštela je respektabilna kulturna ustanova. Osposobljeni stručni kadar predstavlja obučenost za sve vrste poslova koje pred njih postavlja muzeološka znanost.
Muzej strukturalno sadrži nukleuse budućih specijaliziranih muzeja koji će zasigurno biti formirani  u budućnosti na teritoriju Grada Kaštela. Kaštela pripadaju formi Velikoga grada (drugi grad po veličini u Splitsko-dalmatinskoj županiji), a broj stanovnika ubrzano se povećava.